Sjukgymnaster/Fysioterapeuter har en unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån din förmåga. Varje människas individuella förutsättning står i centrum när vi gör vår professionella bedömning. Sjukgymnaster/Fysioterapeuter har en vetenskapligt underbyggd kompetens att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta livets krav.

Vid första besöket tas anamnes (sjukhistoria) och därefter görs en grundlig undersökning för att försöka hitta den grundläggande orsaken till dina besvär. Tillsammans lägger vi sedan upp en individanpassad behandlingsplan för att din rehabilitering ska bli så bra som möjligt.

Behandlingen kan bestå av rörelseökande behandling (t.ex. mobilisering och manipulering), stabiliseringsträning, träning i förebyggande syfte eller efter skada, och smärtlindrande behandling som t.ex. akupunktur.  

I det akuta skedet kan åtgärderna vara mer specifikt inriktade på enskild led eller symptomgivande struktur. Ofta kompletteras den manuella behandlingen med individuell funktionsträning och/eller styrketräning.